twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Сургалтын алба

“Амьд Үг” Христийн сүмийн сургалтын албанаас зохион явуулдаг сургалтууд нь тус сүмд анх удаа шинээр ирсэн хүмүүст зориулагдан дараахь хэлбэрээр гурван үе шаттайгаар явагддаг.

Үүнд:

“Чөлөөлөлтийн үндэс” гэдэг нэртэй дөрвөн долоо хоногын туршид үргэлжлэн явагдах сургалт нь долоо хоног бүрийн мягмар гарагын оройны 18:30-цагаас явагддаг.

“Шинэ Амьдрал” гэдэг нэртэй найман долоо хоногын туршид үргэлжлэн явагдах сургалт нь мөн адил долоо хоног бүрийн лхагва гарагын оройны 18:30-цагаас явагддаг. Энэ хичээлүүд нь амьдралын нилээд практик сэдвүүдийг хөнддөг

“АМЬД ҮГ ХРИСТИЙН СҮМ” СУРГАЛТЫН АЛБА ХОЛБОГДОХ УТАСНЫ ДУГААР 9513-8008 9648-4886

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.