twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Ахмад

Tuul

Ахмадын үйлчлэлийн ахлагч Б.Туул

• Алсын Хараа
Ахмадын үйлчлэлийнхэн бид үе тэнгийн ахмад үеэ Христ рүү авчирч Авралын Сайнмэдээгээр босгон байгуулна.

• Үйл ажиллагаа
Марк 16:17-18 хэлсэнчлэн бид залбирлын үйлчлэлийг долоо хоног бүрийн Даваа, Мёгмар, Баасан гарагуудын өглөө бүр тогтмол хийж байна.
Эх оронхоо төлөө
Үлгэрлэн дуурайх ахмад үеийнхээ төлөө
Бид залбиралдаа бидний хойч үе болсон залуучуудынхаа төлөө
Сүм чуулганыхаа төлөө
Аврал аваагүй монголчуудынхаа аваралын төлөө байнга залбирлын манаанд зогсож байна.
Мөн сар бүр ахмадын цуглааныг хийж байна.

 

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.