twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Итгэл №3

AmidUgeer

"Амьд Үгээр амьдаръя" үгийн цаг - дугаар №13


"Итгэл" цувралын 3-р хэсэг "Үгийн дагуу хүсэх"

Итгэл №2

AmidUgeer

"Амьд Үгээр амьдаръя" үгийн цаг - дугаар №12


"Итгэл" цувралын 2-р хэсэг "Үгийг хүлээж авах"

Итгэл №1

AmidUgeer

"Амьд Үгээр амьдаръя" үгийн цаг - дугаар №11

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.