SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Амьд Үг Христийн Сүм

Түлхүүр үгтэй номлол - зоригжих

Л.Батболд
2013 оны 8 сарын 18, Ням гариг
Үзсэн: 3348
51 мин
Урам хугарлыг давж сурах хэрэгтэй. Муу сүнс бидний баяр хөөр, амар тайван, харилцаа руу довтолж урам хугалахыг зорьдог. Баяр хөөр, амар тайван, харилцаагаа хамгаалах хэрэгтэй. Даруу чанарт суралцснаар баяр хөөр, амар тайван, харилцаагаа хамгаалж сурна.