SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Амьд Үг Христийн Сүм

Түлхүүр үгтэй номлол - Бурхантай хамт

Л.Батболд
2013 оны 6 сарын 30, Ням гариг
Үзсэн: 2808
45 мин
Итгэл - Бурханыг хүндлэхэд Итгэл - Бурхантай хамт алхахад Итгэл - Хөдөлмөрлөхөд Итгэл - Бурханыг хүлээхэд сургадаг