SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Амьд Үг Христийн Сүм

2013 оны 8 сарын 11, Ням гариг

Итгэгчийн эрх мэдэл

Үзсэн: 2654
52 мин
Бурхан биднийг харанхуйн эрх мэдлээс авраад, Өөрийн Хүүгийн хаанчлалд шилжүүлсэн. Гэрэл мэт харанхуйг хөөж, итгэлтэйгээр амьдрагтун.
Дуу бичлэг татах