• Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

 

АМЬД ҮГ ХРИСТИЙН ЧУУЛГАНЫ 20 ЖИЛИЙН ОЙН 
НИЙТ ТӨСӨВ

1 Заалны түрээсийн төлбөр 10,500,000₮
2 Техник, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжүүдийн түрээс 12,500,000₮
3 Хүлээн авалт 16,340,000₮
4 Зочин пасторууд 6,000,000₮
5 Амьд Үгээр 20 сэтгүүлийн хэвлэлт 13,500,000₮
6 Тэмдэг 13,500,000₮
7 Туг 2,250,000₮
8 Орон нутгийн удирдагчдын замын зардал 1,731,000₮
9 Хүүхдийн баярын цуглаан 2,565,800₮
  НИЙТ ТӨСӨВ 78,886,800₮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 сарын 5-ны байдлаар цугласан

санхүүгийн нийт дүн

1 9 сарын 2-ны Ням гарагийн цуглаанаас 3,000,000₮
2 9 сарын 5-нд 16,500,000₮
  ОДООГИЙН БАЙДЛААР ЦУГЛАСАН ДҮН 19,500,000₮

 

 

 

 

ШААРДЛАГАТАЙ ҮЛДЭЖ БУЙ САНХҮҮГИЙН ДҮН 59,386,800₮

 

 

banner1

banner Value

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.