• Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган

Амьдралд амархан замыг туулсан хүчирхэг хүмүүс гэж байдаггүй. Л.Б

by batbold

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

1-р хэсэг

2-р хэсэг

banner1

banner Value

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.