twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

ШИНЭ АМЬДРАЛ

“Шинэ Амьдрал” сургалт нь найман долоо хоногийн туршид үргэлжлэн явагдах бөгөөд адил долоо хоног бүрийн лхагва гарагийн оройны 18:30-цагаас явагддаг. Энэ хичээлүүд нь амьдралын нилээд практик сэдвүүдийг хөндөх бөгөөд та бид хамтдаа:
1. Тулааны мөн чанар
2. Сүнслэг өсөлт
3. Гэр бүлийн тухай ойлголт-1
4. Гэр бүлийн тухай ойлголт-2
5. Мөнгөны тухай ойлголт
6. Авралын зар
7. Уур ба хэл ам
8. Ганцаардал 
гэсэн хичээлүүдийг үзэх болно.
Дээрх сургалтуудад та хамрагдсанаар Христэд итгэснээр хэн болсон гэдгээ мэдэх, итгэлийн амьдралын утга учир юу болох, дотоод эдгэрэл, хараалын тухай зөв мэргэн ойлголттой болж, Есүс Христийн үнэнээс чөлөөлөлтийг хүлээн авна

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.