twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Хүүхдийн үйлчлэл

Түүх:

Анх 1998 онд 15 хүүхэд, 2 багштайгаар хүүхдийн цуглаан хийж эхэлсэн.

Алсын хараа:

Монголынхоо хүүхэд багачуудыг Христийн дагалдагч болгох.

Зорилго:

“Явах ёстой замаар нь замнуулахын тулд хүүхдийг сурга, Тэрээр өтөлсөн ч тэр замыг орхихгүй” Сургаалт үгс 22 : 6

Үйл ажиллагаа: Бид Ням гараг бүр 11:00, 13:00 цагт цуглаан хийдэг. Чуулганыхаа гишүүдийн хүүхдүүдийг итгэлийн амьдралд төлөвшүүлэхийн тулд, тэдний насны онцлогт тохируулан хөгжилтэй, сургамжтай тусгай хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулж, сүмийнхээ хүүхдүүдтэй хамт Эзэн Бурханаа хүндэтгэдэг.

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.