twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Танилцуулга

 

tuwshee

Ахлагч Л.Баттүвшин

Бид Амьд Үг сүмийнхээ Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг байгуулна гэсэн хараанд нэгдэн сүмийнхээ болон монгол бүх итгэгчдыг Бурханд зориулсан магтаал хүндэтгэлээр дамжуулан сүнсээр болон итгэлээр өсгөж Түүнтэй харилцах харилцааг батжуулах болно.

Анх өөрийн гэсэн гитаргүй эхэлсэн магтаалын үйлчлэл бүтээгч Эзэний ивээлээр 50 гаруй гишүүнтэй биеэ даасан үйлчлэл болон хөгжөөд байна

Одоогоор магтаалын үйлчлэлд бүтэн цагаар 2 хүн үйлчилж байна.

Бид ням гарагын баярын цуглаан, өсвөр залуучуудын үйлчлэл,бүс, болон дэд бүсийн цуглаан, эдгэрлийн баяр хөөр, өглөөний залбирал,шөнийн залбирал, хавар намарын чуулган, болон сүмээс зохион байгуулагдаж буй бусад сургалт, семинаруудад тогтмол үйлчилж байна

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.