twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)
Шүүх:
Л.Батболд
2013 оны 8 сарын 18, Ням гариг
Үзсэн: 3213
51 мин
Урам хугарлыг давж сурах хэрэгтэй. Муу сүнс бидний баяр хөөр, амар тайван, харилцаа руу довтолж урам хугалахыг зорьдог. Баяр хөөр, амар тайван, харилцаагаа хамгаалах хэрэгтэй. Даруу чанарт суралцснаар баяр хөөр, амар тайван, харилцаагаа хамгаалж сурна.
Л.Батболд
2013 оны 8 сарын 11, Ням гариг
Үзсэн: 2542
52 мин
Бурхан биднийг харанхуйн эрх мэдлээс авраад, Өөрийн Хүүгийн хаанчлалд шилжүүлсэн. Гэрэл мэт харанхуйг хөөж, итгэлтэйгээр амьдрагтун.
logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.