twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)
Л.Сүхбаатар

Л.Сүхбаатар

Үүрэг: Пастор
Сүүлийн үеийн номлол
logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.