twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)
Я.Болд

Я.Болд

Үүрэг: Гүйцэтгэх Пастор
Сүүлийн үеийн номлол
logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.