twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)
Галат

Галат

3-р сар 2014 - 8-р сар 2014
Энэ цувралын номлол
logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.