twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)
2023 оны 2 сарын 26, Ням гариг

Сайнмэдээний тэмцэл | 2023.02.26

Паул элчийн Тесалоник хотынхонд бичсэн захидлаас суралцах нь
logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.