twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Амьд Yг мэдээллийн алба

Media studio logo

Мэдээллийн албаны үйлчлэлийн баг

• Амьд Үг мэдээллийн албаны эхлэл
Манай чуулганы Мэдээллийн Алба 2005 оноос үйлчилж эхэлсэн бөгөөд бий болсон цагаасаа өнөөг хүртэлх хугацаанд Амьд Үг Чуулганыхаа дотоод гадаадад өрнөж буй олон үйл явдлыг тухайн цаг бүрт нь "Мэдээллийн Хөтөлбөр" болгон түгээсээр байна. Мөн түүгээр ч зогсохгүй Христийн Монгол Чуулганд зохион байгуулагдаж буй зарим арга хэмжээнүүдэд үйлчилж байна. 
• Алсын Хараа
Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг байгуулахад дэмжлэг болж Христийн биеийг мэдээллээр холбоно.
• Зорилго, Зорилт
Орон нутагт хүчирхэг хэвлэл мэдээллийг хөгжүүлнэ.
• Уриа
МЭДЭЭЛЛЭЭР ХРИСТ РҮҮ ХӨТЛӨН ДАГУУЛНА.
• Үйл ажиллагаа
Бид чуулганыхаа дотоод гадаадад болж өрнөж буй үйл явдлын мэдээ мэдээллийг цаг тухайд Амьд Үгчүүддээ байнга хүргэж байна.

- Цахим хуудсаа хөгжүүлэх, хөтлөх
- Мэдээ мэдээлэл, номлол сургаал, зохиомж, интэрнэт радио нэвтрүүлэг зэрэг мэдээллийг сайтад байршуулах, хөтлөх, хөгжүүлэх
- Мэдээллийн архив бүрдүүлэх
- Чуулганыхаа ном, хэвлэл болон үүнтэй холбоотой эх бэлтгэлийн ажлууд
- Чуулганыхаа болон Христийн биед зохиогдож буй үйл ажиллагаануудын бүрс бичлэг, монтаж
- Итгэлийн амьдралд дэм болох сэдэвчилсэн зохиомжууд
- Итгэлийн видео гэрчлэлүүд
- CD DVD бүтээл эрхлэн гаргах
- Сүмийн байрны дотоод сүлжээ, компютер программ хангамж хариуцах

• Үйлчлэлийн багийн танилцуулга
Одоогоор бүтэн цагийн хоёр ажилтан, сайн дурын үйлчлэлийн 8-н гишүүнтэйгээр ажиллаж үйлчилж байна.
Бүтэн цагийн ажилтан:

А.Баярбаатар
Г.Амарбаясгалан
Б.Зөнбилэг

Сайн дурын ажилтан:
Оператор: Т.Наранхүү
Хөтлөгч: Б.Энхжаргал, Анхбаяр, БаттөгсСүх-Очир, Нямсүрэн, Батгэрэл

 

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.