twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Элсэлт

iStock

Намрын элсэлт
- I семестр 8 сарын 29 – 12 сарын 27
- II семестр 1 сарын 03 – 5 сарын 31

Хаврын элсэлт
- I семестр 2 сарын 01 – 6 сарын 12
- II семестр 9 сарын 03 – 12 сарын 25

Тоо баримт :
Байгуулагдсан цагаас эхлэн өдгөөг хүртэл нийт 900 гаруй оюутан өдрийн ангийн бүрэн программаар болон эчнээ, зуны сургалтуудаар суралцсан бөгөөд 390 гаруй оюутан үйлчлэлийн дипломтойгоор төгссөн болно. Энэ хичээлийн жилд 2013 оны хаврын болон намрын элсэлтийн хоёр ангийн 58 оюутан суралцаж байна.

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.