twitter

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Манай сургуулийн түүх

Манай сургууль нь 2001 онд Амьд Үг Христийн Чуулганы тэргүүн пастор Л.Батболдын санаачлагаар 3 багш 30 оюутантай эхэлсэн.
“Амьд Үг" Библийн Сургууль нь 2002-2006 онд “Сүнсний Амьдрал Библийн Сургууль” нэрийн дор АНУ-аас ирсэн илгээлтийн эзэд, багш нарын тусламжтайгаар өргөжин тэлж, 2010 оноос АНУ-ын Калифорни мужийн Санта Клара хот дахь “Амийн Гол Үйлчлэлийн Сургууль”-ийн харъяа сургууль болж АНУ-ын Калифорни мужид хүлээн зөвшөөрөгдсөн коллежийн (шашны) туслах зэргийг олгон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Бидний Алсын Хараа: 

СҮНСЭЭР ТӨЛӨВШИЖ БУЙ, ЗАЛБИРАХ БА ЗААХ ЧАДВАРТАЙ, ИТГЭЛ ДЭЭРЭЭ БАТ СУУРИЛАГДСАН ХРИСТИЙН ДАГАЛДАГЧИЙГ БЭЛТГЭХЭД ОРШИНО.

бидний Эрхэм Зорилго :
Монгол улсад Христийн боловсролыг зохих ёсоор хөгжүүлж, итгэгчдэд Библийн сургаалыг гаж нөлөөгүй ойлгуулж, улмаар бусдад заах чадвартай, амьдралын ёс зүйтэй, зөв зан чанартай дагалдагчдыг бэлтгэж нийгмийн бүх салбарт илгээх, мөн сүм чуулганы сайн дурын үйлчлэгчдийг нэмэгдүүлэх нь бидний эрхэм зорилго болно.

Бидний уриа :
Бурханыг хайрлаж, Түүнд үйлчлье!
Бусдыг хайрлаж, тэдэнд үйлчлье!

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.