• Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган

Жинхэнэ аз жаргалыг хэрхэн бий болгох талаар олон хүн буруу ойлголттой байдаг. Өөрийн хүслийг гүйцэлдүүлснээр хүн а… https://t.co/30ZroKRTpn

by batbold

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Sudalgaa

banner Book

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.