• Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган

Амьдралд амархан замыг туулсан хүчирхэг хүмүүс гэж байдаггүй. Л.Б

by batbold

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

banner1

banner Value

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.