• Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган

RT @ChinzorigIA: Сүүлийн арван жилд Монголчууд маань том жижиггүй ярианы хэлбэрээр бичих болж эх хэлээ гажуудуулсаар байна. Хэлээ бас сэтгэ…

by batbold

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Sudalgaa

banner Book

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.