• Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган

Эрчүүд бид чинь 20 хүртлээ таарсан болгоноо идэж, 40 хүртлээ таалагдсан болгоноо идэж, 40 хойш эрүүл болгоныг идэх… https://t.co/WV3eTAUPy5

by batbold

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Sudalgaa

banner Book

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.