• Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган
  • Амьд Үг Христийн чуулган

Залуусаа! Ирээдүй рүүгээ яарах хэрэггүй шүү! Ирэх л болно. Харин ямар ирээдүй ирэхийг өнөөдрийн амьдрал чинь тодорхойлно шүү! Л.Б

by batbold

SundaySermon copy

kingdom palace

Интернэт радио (Шинэ цонхонд)

Sudalgaa

banner Book

logo

Бурханы Сүр Жавхлант Чуулганыг Байгуулцгаая!

БИДНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
ХУУДСААР ЗОЧЛООРОЙ.